OF OOK WEL: WARMWATERZWEMMEN

Hier wordt gezwommen en oefeningen gedaan in warm water om de spieren en gewrichten weer soepel te krijgen. Therapiezwemmen staat open voor iedereen en is vooral gericht op ouderen: u kunt zich aanmelden om recreatief mee te doen, maar ook als u op advies van fysiotherapeuten aan bewegingsactivatie moet doen.
Zwemverening Utrecht biedt u de mogelijkheid om onder leiding van vakbekwame fysiotherapeuten, in een gezellige groep met leeftijdsgenoten, aan beweging te doen.

Wat is warmwaterzwemmen?

Bij het zwemmen in verband met bewegingsactivatie kan de deelnemer die moeite heeft met bewegen in het water de eenvoud en het gemak van bewegen ervaren. Daarnaast kunnen deelnemers in het water elementaire bewegingsvormen ervaren zoals drijven, balanceren, bewegen tegen weerstand, leren omgaan met drukverschillen, glijden, leren op -en instappen en leren ademhalen. Het water geeft ruimte aan speels, pleziervol en ontspannend bezig zijn. De groepen worden professioneel begeleid door fysiotherapeuten.

Geschiedenis

Sinds augustus 2002 is therapiezwemmen ondergebracht bij het toenmalige DVC ‘de Kwakel’. Therapiezwemmers krijgen één maal per week bewegingstherapie in het warme water van het doelgroepenbad in zwembad de Kwakel, onder leiding van een fysiotherapeut van Mesos. De groep bestaat uit ongeveer 30 zwemmers en wordt aangevoerd door mevrouw Jannie Duijveman. Zij is de drijvende kracht achter het therapiezwemmen en zij heeft ervoor gezorgd, dat deze groep mensen uiteindelijk bij onze zwemvereniging terecht is gekomen.

In het voorjaar van 2002 was het niet meer mogelijk voor de groep therapiezwemmers om als aparte groep gebruik te maken van het doelgroepenbad in zwembad de Kwakel. Zij konden alleen als lid van een zwemvereniging doorgaan met hun activiteit. Jannie Duijveman heeft vervolgens samen met het hoofd fysiotherapie van Mesos, Hans Rademaker, contact gezocht met verschillende zwemverenigingen. Uiteindelijk zijn zij, via Joop van Ditmarsch (destijds in de functie van bestuurssecretaris), terecht gekomen bij DVC ‘de Kwakel’. De zwemvereniging heeft zo een oplossing geboden aan de groep therapiezwemmers.

Door veranderingen binnen Mesos, is er in 2008 een einde gekomen aan de directe samenwerking. Een groep vakbekwame fysiotherapeuten heeft de 'lessen' overgenomen.