Corona NIEUWS Update Zwemvereniging Utrecht

Laatste nieuws

4 november 2020

Nieuwsbericht na persconferentie 3 november:
geen trainingen, waarschijnlijk wel zwemlessen

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 3 november 2020 zullen de zwembaden weer worden gesloten.

Dit betekent voor onze vereniging dat wij geen trainingen en zwemlessen meer kunnen aanbieden voor in ieder geval de komende twee weken.

De maatregelen zullen gelden van woensdag 4 t/m woensdag 18 november.

De maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Hoe sneller de daling van het aantal besmettingen, hoe sneller de maatregelen weer versoepeld kunnen worden.

Om deze reden hebben wij besloten om per direct geen trainingen meer aan te bieden en niet te wachten tot vanavond 22 uur.

De enige uitzondering die we hierop maken is het therapiezwemmen vanavond van 17:30-18:30 uur, vanwege het grote belang van het zwemmen voor de gezondheid van deze leden.

Zoals ook vorig seizoen, zullen we ondanks de aangescherpte maatregelen wel de contributie blijven incasseren. We doen dan ook een oproep aan jullie om de reeds ontvangen (en komende) jaar- en kwartaalfacturen gewoon te betalen. Dit heeft er mee te maken dat we op dit moment de financiële gevolgen van deze nieuwe Corona-golf voor onze vereniging nog niet kunnen overzien. Later zullen we, zoals ook afgelopen seizoen, de balans opmaken van wat deze periode ons heeft gekost en of wij onze leden kunnen compenseren. De manier van compenseren zal ook op dat moment bepaald worden.

Hoe we na deze twee weken verder gaan, is afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd. We houden onze leden hiervan uiteraard op de hoogte, onder meer per mail en via bestuursleden van de betreffende afdelingen.

Blijf gezond en veilig!
Bestuur Zwemvereniging Utrecht

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met je afdelingscommissie, of de Coronaverantwoordelijke van Zwemvereniging Utrecht (Marlous Groenewoud, voorzitter@zvutrecht.nl).

Voorgaande berichten

14 oktober 2020

Het nieuwe seizoen waren we vol goede moed begonnen, maar we hadden er als bestuur al rekening mee gehouden dat we waarschijnlijk weer te maken zouden krijgen met nieuwe, beperkende, maatregelen. De maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zijn minder beperkend voor de sporters dan in maart van dit jaar, maar zorgen er wel voor dat er weer een fors aantal dingen wijzigen binnen de vereniging.

De maatregelen die woensdag 14 oktober vanaf 17:30 uur van kracht zullen zijn:

 • Competities in de amateursport worden afgelast. Dit betekent dat zowel de waterpolocompetitie als de wedstrijdzwemcompetitie tot nader order wordt afgelast.
 • Training: In het water moet 1,5 meter afstand worden gehouden door alle leden ouder dan 18 jaar. Dit betekent dat er geen waterpolo in spelverband meer mogelijk is voor deze groep en we weer over zullen gaan op zwemtrainingen. Voor de jeugd kunnen de waterpolotrainingen nog wel gewoon doorgaan.
 • Op de kant gelden de volgende maatregelen:
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen.
  • Volwassenen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Er is weer een maximum aantal personen dat tegelijkertijd in het zwembad aanwezig mag zijn en het maximum van 30 personen in een wedstrijdbad en 20 personen in het doelgroepenbad is weer van kracht.
 • Omkleden voor aanvang van de training en douchen na afloop van de training is in zwembad De Kwakel nog steeds niet mogelijk.
 • Het bijhouden van een registratie van de deelnemers is verplicht en deze gegevens moeten 2 weken worden bewaard. Iedere afdeling heeft hiervoor zijn eigen systeem, dat inmiddels bij jullie bekend is. Bij vragen hierover, kun je de commissie van je discipline benaderen.

De afgelopen weken hebben we met z’n allen weer kunnen genieten van het sporten en de competitie. Hopelijk heeft het iedereen voldoende energie gegeven om weer even de schouders eronder te zetten en je weer aan te passen aan deze nieuwe maatregelen.

We blijven een beroep doen op jullie veerkracht en inzet om toch nog het beste te maken van alle trainingen, te genieten van de sociale contacten (op afstand) en de kans te pakken om fit en vitaal te blijven. We weten allemaal dat sporten en het verenigingsleven hier een grote bijdrage aan kan leveren!

Blijf gezond en veilig!
Bestuur Zwemvereniging Utrecht

 

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met je afdelingscommissie, of de Coronaverantwoordelijke van Zwemvereniging Utrecht (Marlous Groenewoud, voorzitter@zvutrecht.nl).

_____________________________

Om de veiligheid van alle leden en bezoekers te waarborgen, doen we nogmaals een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid en vragen we je om thuis te blijven, indien:

 • je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Wanneer iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • je behoort tot 1 van de volgende risicogroepen:

 

30 juni 2020

Beste leden, ouders/verzorgers van leden,

Vanaf 2 juni zijn we weer van start gegaan met zwemactiviteiten! Tot op heden hebben we activiteiten aan kunnen bieden voor zwemles tot aan het diplomazwemmen voor de diploma’s A, B en C, waterpolotrainingen voor jeugd, senioren en selectie, land- en zwemtrainingen voor de wedstrijdzwemmers en trainingen voor de trimzwemmers.

De komende periode ziet er als volgt uit:
• Waterpolo: de hele zomer zal doorgetraind worden. Trainingstijden kunnen in de zomervakantie anders zijn dan tot aan de zomervakantie.
• Wedstrijdzwemmen: tot aan de zomervakantie zal getraind worden. Voor trainingen in de zomervakantie zal door de commissie wedstrijdzwemmen bij de leden nagevraagd worden of er voldoende behoefte is om door te trainen.
• Leszwemmen: op 4 juli afzwemmen voor de diploma’s A, B en C en daarna zal het leszwemmen weer verder gaan na de zomervakantie.
• Trimzwemmen: tot aan de zomervakantie zal getraind worden en daarna zal het trimzwemmen na de zomervakantie weer verder gaan.
• Therapiezwemmen: momenteel loopt er een inventarisatie onder de leden om het therapiezwemmen weer op te starten. Op het moment dat we starten, zal de hele zomerperiode doorgetraind worden.
Bovenstaande planning is onder voorbehoud en hiervan kan afgeweken worden op het moment dat:
• de coronamaatregelen door de overheid weer worden aangescherpt
• onvoldoende kader beschikbaar is om de zomertrainingen te geven.
De versoepelingen van de coronamaatregelen volgen elkaar momenteel in hoog tempo op en daarom sturen we jullie hierbij de aangepaste protocollen die gelden voor Zwemvereniging Utrecht.

De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande protocollen zijn:
• Training: Vanaf 1 Juli 2020 mogen de normale trainingen weer worden hervat. In het water hoeft de 1,5 meter dan niet aangehouden te worden.
• Op de kant gelden de volgende maatregelen:
o Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden.
o Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
o Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
• Er is geen maximum aantal personen dat tegelijkertijd in het zwembad aanwezig mag zijn en het maximum van 30 personen in een wedstrijdbad en 15 personen in het doelgroepenbad is niet meer van kracht.
• Het bijhouden van een registratie van de deelnemers is verplicht en deze gegevens moeten 4 weken worden bewaard.

Wij vragen je om deze regels goed door te nemen en je hier tijdens de trainingen en de lessen ook aan te houden. Breng ook je kind op de hoogte van de nieuwe regels die nu zullen gelden in het zwembad.

Met de versoepeling van de maatregelen vragen wij jullie om extra alert te zijn om thuis te blijven als je gezondheidsklachten hebt. Het is wel belangrijk dat we ons realiseren dat we de kans op besmetting met het Coronavirus niet tot nul kunnen terugbrengen. Deelname aan of begeleiding van activiteiten van Zwemvereniging Utrecht blijft dus altijd op eigen risico voor de leden, instructeurs, trainers en vrijwilligers. Het bestuur van Zwemvereniging Utrecht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

In de periode van 11 juli t/m 3 augustus is de coronaverantwoordelijke van de vereniging Nathalie Bakx en kun je je vragen omtrent de regels en de richtlijnen of suggesties voor verbeteringen stellen via penningmeester@zvutrecht.nl. Buiten deze periode kunnen je vragen gesteld worden aan de coronaverantwoordelijke van Zwemvereniging Utrecht via voorzitter@zvutrecht.nl.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Zwemvereniging Utrecht

17 mei 2020

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

De gefaseerde opening van de zwembaden die aangekondigd is op 11 mei j.l. betekent ook dat wij, onder de huidige omstandigheden, als vereniging weer gefaseerd de deuren kunnen gaan openen. We hebben hier als bestuur van de vereniging serieus over nagedacht. We willen jullie met deze nieuwsbrief graag informeren over de huidige stand van zaken en doen aan het eind ook nog een beroep op jullie.

Voor nu betekent dit voor Zwemvereniging Utrecht dat wij van plan zijn om in de eerste week van juni weer zwemactiviteiten te gaan opstarten. De komende twee weken staan in het teken van het organiseren van alles wat bij het opstarten van zwemactiviteiten komt kijken met de coronamaatregelen.

Voor een zorgvuldige opstart hebben we een aantal algemene zaken die we moeten gaan regelen en daarnaast zijn er natuurlijk ook de discipline specifieke zaken. Over de discipline specifieke zaken denken de commissies van de disciplines na en vindt nauwe afstemming tussen bestuur en commissies plaats. De zaken die geregeld moeten worden zijn bijvoorbeeld:

 • Opstellen van protocollen voor de leden, de trainers en de lesgevers, waarin inzichtelijk is welke regels wij als vereniging hanteren, wat wij verwachten van onze leden en welke looproutes in het zwembad aanwezig zijn voor de verschillende baden.
 • Opstellen van protocollen voor coronaverantwoordelijken die per training of les aanwezig moeten zijn om het naleven van de coronaregels te handhaven. Ook een instructie (in nader te bepalen format) voor deze coronaverantwoordelijken zal georganiseerd worden.
 • Opstellen van een protocol voor toezichthouders en wat er voor hen anders is door de coronamaatregelen.
 • Afspraken maken met het zwembad over de samenwerking en de verantwoordelijkheden.
 • Per discipline zal geïnventariseerd worden of er voldoende kader beschikbaar is om de trainingen en de lessen weer te gaan hervatten.
 • Indien voldoende kader beschikbaar is, zal ook bij de leden geïnventariseerd worden of er voldoende animo is om weer te gaan starten met trainen en leszwemmen.
 • Trainingen binnen de nieuwe maatregelen en de 1.5 meter regels (voor leden >12 jaar) zullen ontwikkeld worden.
 • Reserveringssysteem maken voor het inschrijven op de trainingen.
  Wat de effecten zijn van de coronacrisis op de contributie voor onze leden zullen wij op een later moment gaan bepalen, wanneer er meer zekerheid is over de rest van dit seizoen. We zijn hier als bestuur al wel over aan het nadenken.

Wij kunnen als vereniging, net als de overheid, niet heel ver in de toekomst kijken. Wij kunnen dus niet met zekerheid op dit moment zeggen dat wij de deuren per 1 juni weer openen. Ook kunnen wij op dit moment nog geen uitspraken doen over het wel of niet doortrainen in de zomer, omdat de openstelling van de Utrechtse Zwembaden in de zomerperiode nog niet bekend is.

Om een goede invulling te kunnen geven aan bovenstaande hebben we ook de nodige hulp nodig om dit in goede banen te
leiden. We willen ouders van leden en leden zelf dan ook vragen om zich aan te melden bij een van de bestuursleden, indien je denkt op een manier bij te kunnen dragen, zodat we vanaf 1 juni weer op een veilige manier de zwemactiviteiten kunnen opstarten

Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging Utrecht
Marlous Groenewoud, voorzitter
Tineke de Zeeuw, secretaris
Nathalie Bakx, penningmeester
Rolf ter Bekke, algemeen bestuurslid
Marit van Liere, voorzitter commissie waterpolo
Jan Overwijk, voorzitter commissie wedstrijdzwemmen
Aïda Staas, voorzitter commissie trimzwemmen

12 mei 2020

Vanaf 13 mei 2020 gaan de Utrechtse zwembaden weer beperkt open. Je kunt alleen nog baantjes trekken, want daarbij kan het het beste 1,5 meter afstand houden. Het gaat wel anders dan je gewend bent. Zo moet je telefonisch reserveren en kan dit maximaal 24 uur van tevoren. Lees alle spelregels: www.utrecht.nl/zwembaden.

Wat de opening en de maatregelen voor de vereniging betekent en in welke vorm en wanneer we weer kunnen starten zijn we aan uitzoeken. Komend weekeinde zullen we alle leden verder informeren over wat dit betekent voor de verschillende disciplines en wat de vervolgstappen zullen zijn.

__________________

21 april 2020

Onderstaande is verlengt tot 20 mei 2020

__________________

31 maart 2020

Onderstaande is verlengt tot 28 april 2020

__________________

23 maart 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die aangekondigd zijn in de persconferentie van maandag 23 maart 2020.

Heeft de KNZB besloten in verband met het coronavirus alle lopende competities te stoppen.

Meer lezen...
_________________

15 maart 2020

Onderstaande is verlengt tot 6 april 2020

__________________

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 12 maart, heeft de KNZB besloten om per direct alle zwemsportwedstrijden tot en met 31 maart te annuleren. Zij hebben hierbij ook aan zwemverenigingen het advies afgegeven om hun trainingen en andere activiteiten te annuleren.

 

Als Zwemvereniging Utrecht volgen wij dit advies en zullen er tot en met 31 maart dus ook géén trainingen of zwemlessen, wedstrijden of andere activiteiten plaatsvinden. Hoe we daarna verder gaan, is afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd. We houden onze leden hiervan uiteraard op de hoogte, onder meer per mail en via bestuursleden van de betreffende afdelingen. Bij vragen kunt u contact opnemen via info@zvutrecht.nl.

Overige berichtgeving

 

Op de website van de KNZB zijn alle protocollen bijgewerkt. (link geplaatst op: 27 september 2020)
www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/

Daarnaast is er voor iedere discipline (waaronder waterpolo) een Coronaprotocol gepubliceerd. (link geplaatst op: 27 september 2020)
www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/

• Het laatste nieuws en adviezen omtrent het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM:

www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

• De laatste updates van de KNZB omtrent het coronavirus kunt u vinden op de KNZB-website.

www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_wedstrijden_van_de_knzb/

www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048688/knzb_stopt_alle_lopende_competities/?fbclid=IwAR2EatDMos3-t7E_vIg_ROAStfsXsKJdZQ56N89mg7pBI3wnjGJS07YqiYk

• De laatste updates van de Gemeente Utrecht omtrent het coronavirus en de openingstijden van zwembad De Kwakel:

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/zwembaden/zwembad-de-kwakel/

• Voor het laatste nieuws omtrent de theatervoorstelling ‘Goud!’:
dantien.nl