Corona Update Zwemvereniging Utrecht

Laatste nieuws

17 mei 2020

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

De gefaseerde opening van de zwembaden die aangekondigd is op 11 mei j.l. betekent ook dat wij, onder de huidige omstandigheden, als vereniging weer gefaseerd de deuren kunnen gaan openen. We hebben hier als bestuur van de vereniging serieus over nagedacht. We willen jullie met deze nieuwsbrief graag informeren over de huidige stand van zaken en doen aan het eind ook nog een beroep op jullie.

Voor nu betekent dit voor Zwemvereniging Utrecht dat wij van plan zijn om in de eerste week van juni weer zwemactiviteiten te gaan opstarten. De komende twee weken staan in het teken van het organiseren van alles wat bij het opstarten van zwemactiviteiten komt kijken met de coronamaatregelen.

Voor een zorgvuldige opstart hebben we een aantal algemene zaken die we moeten gaan regelen en daarnaast zijn er natuurlijk ook de discipline specifieke zaken. Over de discipline specifieke zaken denken de commissies van de disciplines na en vindt nauwe afstemming tussen bestuur en commissies plaats. De zaken die geregeld moeten worden zijn bijvoorbeeld:

  • Opstellen van protocollen voor de leden, de trainers en de lesgevers, waarin inzichtelijk is welke regels wij als vereniging hanteren, wat wij verwachten van onze leden en welke looproutes in het zwembad aanwezig zijn voor de verschillende baden.
  • Opstellen van protocollen voor coronaverantwoordelijken die per training of les aanwezig moeten zijn om het naleven van de coronaregels te handhaven. Ook een instructie (in nader te bepalen format) voor deze coronaverantwoordelijken zal georganiseerd worden.
  • Opstellen van een protocol voor toezichthouders en wat er voor hen anders is door de coronamaatregelen.
  • Afspraken maken met het zwembad over de samenwerking en de verantwoordelijkheden.
  • Per discipline zal geïnventariseerd worden of er voldoende kader beschikbaar is om de trainingen en de lessen weer te gaan hervatten.
  • Indien voldoende kader beschikbaar is, zal ook bij de leden geïnventariseerd worden of er voldoende animo is om weer te gaan starten met trainen en leszwemmen.
  • Trainingen binnen de nieuwe maatregelen en de 1.5 meter regels (voor leden >12 jaar) zullen ontwikkeld worden.
  • Reserveringssysteem maken voor het inschrijven op de trainingen.
    Wat de effecten zijn van de coronacrisis op de contributie voor onze leden zullen wij op een later moment gaan bepalen, wanneer er meer zekerheid is over de rest van dit seizoen. We zijn hier als bestuur al wel over aan het nadenken.

Wij kunnen als vereniging, net als de overheid, niet heel ver in de toekomst kijken. Wij kunnen dus niet met zekerheid op dit moment zeggen dat wij de deuren per 1 juni weer openen. Ook kunnen wij op dit moment nog geen uitspraken doen over het wel of niet doortrainen in de zomer, omdat de openstelling van de Utrechtse Zwembaden in de zomerperiode nog niet bekend is.

Om een goede invulling te kunnen geven aan bovenstaande hebben we ook de nodige hulp nodig om dit in goede banen te
leiden. We willen ouders van leden en leden zelf dan ook vragen om zich aan te melden bij een van de bestuursleden, indien je denkt op een manier bij te kunnen dragen, zodat we vanaf 1 juni weer op een veilige manier de zwemactiviteiten kunnen opstarten

Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging Utrecht
Marlous Groenewoud, voorzitter
Tineke de Zeeuw, secretaris
Nathalie Bakx, penningmeester
Rolf ter Bekke, algemeen bestuurslid
Marit van Liere, voorzitter commissie waterpolo
Jan Overwijk, voorzitter commissie wedstrijdzwemmen
Aïda Staas, voorzitter commissie trimzwemmen

Voorgaande berichten

12 mei 2020

Vanaf 13 mei 2020 gaan de Utrechtse zwembaden weer beperkt open. Je kunt alleen nog baantjes trekken, want daarbij kan het het beste 1,5 meter afstand houden. Het gaat wel anders dan je gewend bent. Zo moet je telefonisch reserveren en kan dit maximaal 24 uur van tevoren. Lees alle spelregels: www.utrecht.nl/zwembaden.

Wat de opening en de maatregelen voor de vereniging betekent en in welke vorm en wanneer we weer kunnen starten zijn we aan uitzoeken. Komend weekeinde zullen we alle leden verder informeren over wat dit betekent voor de verschillende disciplines en wat de vervolgstappen zullen zijn.

__________________

21 april 2020

Onderstaande is verlengt tot 20 mei 2020

__________________

31 maart 2020

Onderstaande is verlengt tot 28 april 2020

__________________

23 maart 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die aangekondigd zijn in de persconferentie van maandag 23 maart 2020.

Heeft de KNZB besloten in verband met het coronavirus alle lopende competities te stoppen.

Meer lezen...
_________________

15 maart 2020

Onderstaande is verlengt tot 6 april 2020

__________________

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 12 maart, heeft de KNZB besloten om per direct alle zwemsportwedstrijden tot en met 31 maart te annuleren. Zij hebben hierbij ook aan zwemverenigingen het advies afgegeven om hun trainingen en andere activiteiten te annuleren.

 

Als Zwemvereniging Utrecht volgen wij dit advies en zullen er tot en met 31 maart dus ook géén trainingen of zwemlessen, wedstrijden of andere activiteiten plaatsvinden. Hoe we daarna verder gaan, is afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd. We houden onze leden hiervan uiteraard op de hoogte, onder meer per mail en via bestuursleden van de betreffende afdelingen. Bij vragen kunt u contact opnemen via info@zvutrecht.nl.

Overige berichtgeving

• Het laatste nieuws en adviezen omtrent het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM:

www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

• De laatste updates van de KNZB omtrent het coronavirus kunt u vinden op de KNZB-website.

www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_wedstrijden_van_de_knzb/

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048688/knzb_stopt_alle_lopende_competities/?fbclid=IwAR2EatDMos3-t7E_vIg_ROAStfsXsKJdZQ56N89mg7pBI3wnjGJS07YqiYk

• De laatste updates van de Gemeente Utrecht omtrent het coronavirus en de openingstijden van zwembad De Kwakel:
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/zwembaden/zwembad-de-kwakel/

• Voor het laatste nieuws omtrent de theatervoorstelling ‘Goud!’:
dantien.nl