Inschrijf formulier

Via dit formulier zal je je digitaal inschrijven bij Zwemvereniging Utrecht


Gegevens

Wettelijk vertegenwoordiger

leden onder 16 jaar:
Wanneer de toestemming wordt gegeven voor een persoon jonger dan 16 jaar (zoon/dochter), moet dit formulier ondertekend worden door een wettelijk vertegenwoordiger.


Zwemles

Vul onderstaande in voor het volgen van Zwemles


Waterpolo

Vul onderstaande in voor het volgen van Waterpolo


Wedstijdzwemmen

Vul onderstaande in voor het volgen van Wedstijdzwemmen


Trimzwemmen

Vul onderstaande in voor het volgen van Trimzwemmen


Therapiezwemmen

Vul onderstaande in voor het volgen van Therapiezwemmen


Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudigweg een reactie achter.


Wilt u de vereniging helpen met uw inzet

Denk dan aan:


Ondergetekende (1) verklaart:

a. er kennis van te hebben dat het contributiejaar loopt van 01 september van enig kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar;

b. er kennis van te hebben dat opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 01 augustus.
Indien opzegging na deze datum plaatsvindt, is de volle contributie over de volgende contributieperiode verschuldigd;

c. wel / geen* lid te zijn geweest van een andere zwemvereniging: te weten en wel / geen* contributieschuld daaraan te hebben;

d. de Statuten van Zwemvereniging Utrecht op te vragen zijn op onderstaand adres;

e. het persoonlijk lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en / of de Nederlandse Culturele Sportbond* te zullen aanvaarden, met alle daaraan verbonden rechten en plichten.

f. door het plaatsen van uw handtekening gaat u akkoord met de voorwaarden behorend bij het lidmaatschap en aanvaard u onze huisregels, gedragsregels en reglementen.
Deze zijn terug te vinden op onze website: www.zvutrecht.nl

Ondergetekende schrijft zich in bij Zwemvereniging Utrecht en verklaart hierbij:

a. Akkoord te zijn met de privacy policy en algemene voorwaarden van Zwemvereniging Utrecht;

b. Kennis te hebben genomen van de statuten van Zwemvereniging Utrecht en akkoord te gaan met alle daaraan verbonden rechten en plichten;

c. Kennis te hebben genomen dat het contributiejaar loopt van 01 september van enig kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar;

d. Kennis te hebben genomen dat opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 01 augustus. Indien opzegging na deze datum plaatsvindt, is de volle contributie over de volgende contributieperiode verschuldigd;

e. € 25,- inschrijfgeld verschuldigd te zijn aan Zwemvereniging Utrecht. Inschrijfgeld is niet restitueerbaar na het versturen van dit formulier.

f. Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

[vinkje] Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben (aanvinken = akkoord).