Inschrijfformulier

Via dit formulier zal je je digitaal inschrijven bij Zwemvereniging Utrecht


Gegevens

Wettelijk vertegenwoordiger

Wanneer de toestemming wordt gegeven voor een persoon jonger dan 16 jaar (zoon/dochter), moet dit formulier ondertekend worden door een wettelijk vertegenwoordiger.


Zwemles


Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-

Waterpolo


Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-

Wedstrijdzwemmen


Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-

Trimzwemmen


Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-

Therapiezwemmen


Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld


a. Akkoord te zijn met de privacy policy en algemene voorwaarden, reglementen van Zwemvereniging Utrecht;

b. Kennis te hebben genomen van de statuten van Zwemvereniging Utrecht en akkoord te gaan met alle daaraan verbonden rechten en plichten;

c. Kennis te hebben genomen van het gegeven dat het contributiejaar loopt van 1 september van enig kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar;

d. Kennis te hebben genomen dat opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 augustus. Indien opzegging na deze datum plaatsvindt, is de volledige contributie over de volgende contributieperiode verschuldigd.

Betalingswijze


Indien automatische incasso, vul dan hieronder uw gegevens in:

Incassant ID Zwemvereniging Utrecht bij Automatische Incasso: NL27ZZZ301984180000

Social media beleid

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via
info@zvutrecht.nl