Inschrijfformulier

Via dit formulier zal je je digitaal inschrijven bij Zwemvereniging Utrecht

Gegevens

Geslacht

Wettelijk vertegenwoordiger

Wanneer de toestemming wordt gegeven voor een persoon jonger dan 16 jaar (zoon/dochter), moet dit formulier ondertekend worden door een wettelijk vertegenwoordiger.

Zwemles

Wilt u de zwemsport Zwemles bij ons gaan volgen

Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-
Vrijwilligerstaken - Wil je helpen

Waterpolo

Wilt u de zwemsport Waterpolo bij ons gaan volgen

Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-
Vrijwilligerstaken - Wil je helpen*(Vereist)
* ZVUtrecht is een vereniging voor en door leden, en kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Als nieuw lid word je automatisch aangemeld voor de basis scheidsrechterscursus zodat je kunt tafelzitten bij wedstrijden, tenzij je deze cursus al gedaan hebt. Ook vragen we je om alvast na te denken over je voorkeur voor een vrijwilligerstaak, zoals het geven van training of zwemles, inzet binnen commissie of bestuur, of het fluiten van wedstrijden als scheidsrechter. Hier zul je op korte termijn over worden benaderd door de waterpolocommissie. Dank!

Wedstrijdzwemmen

Wilt u de zwemsport Wedstrijdzwemmen bij ons gaan volgen

Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-
Vrijwilligerstaken - Wil je helpen

Trimzwemmen

Wilt u de zwemsport Trimzwemmen bij ons gaan volgen

Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-
Vrijwilligerstaken - Wil je helpen

Therapiezwemmen

Wilt u de zwemsport Therapiezwemmen bij ons gaan volgen

Verschuldigd inschrijfgeld € 25,-
Vrijwilligerstaken - Wil je helpen

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

Verplicht
a. Akkoord te zijn met de privacy policy en algemene voorwaarden, reglementen van Zwemvereniging Utrecht;
b. Kennis te hebben genomen van de statuten van Zwemvereniging Utrecht en akkoord te gaan met alle daaraan verbonden rechten en plichten;
c. Kennis te hebben genomen van het gegeven dat het contributiejaar loopt van 1 september van enig kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar;
d. Kennis te hebben genomen dat opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 augustus. Indien opzegging na deze datum plaatsvindt, is de volledige contributie over de volgende contributieperiode verschuldigd.
Ik ben lid geweest van een andere zwemvereniging:
Ik heb contributieschuld bij mijn vorige zwemvereniging:

Betalingswijze

Betalingswijze contributie en andere verschuldigde bedragen:(Vereist)
Indien automatische incasso, vul dan hierboven uw gegevens in:
Incassant ID Zwemvereniging Utrecht bij Automatische Incasso: NL27ZZZ301984180000

Social media beleid

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.(Vereist)

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via