ZVU_Bedankt_01

?????

????

Waterpolo Vrijwilligers

Wanted:

Helden op de kant!

ZV Utrecht is een vereniging voor en door leden, en kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Als nieuw lid word je automatisch aangemeld voor de basis scheidsrechterscursus zodat je kunt tafelzitten bij wedstrijden, tenzij je deze cursus al gedaan hebt. Ook vragen we je om alvast na te denken over je voorkeur voor een vrijwilligerstaak, zoals het geven van training of zwemles, inzet binnen commissie of bestuur, of het fluiten van wedstrijden als scheidsrechter. Hier zul je op korte termijn over worden benaderd door de waterpolocommissie.

Dank!

Er zijn allerlei functies te vervullen, om onze geliefde sport mogelijk te blijven maken. Taken waar je aan kunt denken, zijn:

  • Scheidsrechters waterpolo (Meer informatie over de functie: kijk bij Waterpolo scheidsrechters)
  • Waterpolosecretaris
  • Lesgeven zwemles (diploma ABC en Zwemvaardigheden, op dinsdag- en vrijdagavond) (Meer informatie over de functie: kijk bij Zwemles geven)
  • Maken wedstrijd- en juryrooster waterpolo
  • Aanspreekpunt / kennisdrager techniek wedstrijdbord in wedstrijdbad 1
  • Aandachtsfunctionaris voor AVG wetgeving
  • Deelnemers voor werkgroep statutenaanpassing naar aanleiding van Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  • Vertegenwoordigers bij politieke bijeenkomsten en raadsvergaderingen van de Gemeente Utrecht (bijvoorbeeld Politiek Sportcafe, raadsvergaderingen over nieuw badwater in Utrecht, etc)
  • Aandachtsfunctionaris voor waterpolocontent op de website (of alle content, net waar je ambitie ligt)
  • Overige bestuurs- en commissiefuncties

Locatie
Alle zwemlessen en sporten vinden plaats in:
Zwembad De Kwakel
Paranadreef 10
3563 AX Utrecht (Overvecht)

030 - 258 17 40

waterpolo@zvutrecht.nl