ZVU_Zwemonderwijs

Zwemonderwijs bij Zwemvereniging Utrecht

Leren zwemmen
Leren zwemmen is heel belangrijk in ons waterrijke land en levert bovendien een leven lang veel plezier op. Onderstaand geven wij u alle informatie. Wilt u meer informatie dan kunt u een e-mail sturen naar: leszwemmen@zvutrecht.nl.

Onze filosofie
Veel ouders maken een bewuste keuze en laten hun kinderen zwemmen leren bij Zwemvereniging Utrecht. Er wordt zwemonderwijs gegeven waarbij watervrij maken en het plezier in het water een centrale plaats innemen. Naast technisch goed leren zwemmen laten we de kinderen ook alle (on)mogelijkheden van het water ondervinden. Daardoor duurt het behalen van een diploma bij ons soms wat langer dan bij een willekeurige andere vereniging of instantie.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Licentie Nationale Zwemdiplomas

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet u als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma van uw kind voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en legt men de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft u als ouder/verzorger de volgende vijf zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, waardoor uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven ze bijgeschoold.
  • Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet uw kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden erkend door onder andere brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat u kunt bepalen welke aanbieder het beste bij uw kind past.
  • Regelmatig ontvangt u een ‘rapportje’ over de vorderingen van uw kind en worden er ‘kijkavonden’ gehouden. U kunt dan vragen stellen aan de lesgevers.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.

Minimumleeftijd
Het elementair zwemmen (de gewone zwemles) staat open voor kinderen vanaf 5 jaar. In verband met een mogelijke wachtlijst kunnen kinderen vanaf 4 jaar worden ingeschreven. Op dit moment is er een wachtlijst. Voor meer informatie over de actuele wachttijd kunt u contact met ons opnemen via leszwemmen@zvutrecht.nl.

Het zwemonderwijs
Alle kinderen beginnen de zwemles met lessen watergewenning, deze worden één keer per week gegeven. In deze lessen leert uw kind alle eigenschappen van het water kennen. Dit is essentieel voor het leren zwemmen. Bij de opleiding voor het Zwem-ABC wordt vanaf het begin veel aandacht besteed aan o.a. drijven, onder water zijn en oriënteren. Pas als uw kind helemaal vertrouwd is in en met het water, gaan we een stap verder. Dit noemen wij ‘voorbereidend A’. Dan vinden de zwemlessen tweemaal per week plaats.

Het Zwem-ABC
Het Nederlandse Zwem-ABC bestaat uit een drietal diploma’s: A, B en C. Met ingang van januari 2018 zijn de diploma-eisen opnieuw bepaald. Het accent ligt nu nog meer op ‘zwemveilig’.
Het is heel belangrijk dat uw kind ook de hele opleiding afmaakt. A en B zijn goede opstapjes, maar pas als uw kind diploma C heeft behaald, is hij/zij pas echt ‘zwemveilig’ voor zowel een zwembad, golfslagbad en natuurwater. Een kind dat diploma C op zak heeft, voelt zich thuis op, aan en in het water.

ABC diploma

Zwemvaardigheid
Als uw kind is geslaagd voor het Zwem-ABC, kan hij of zij ook doorgaan voor Zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Daar wordt onder andere het volgende geleerd:

  • Samengestelde rugslag
  • Vlinderslag
  • Survival onderdelen
  • Elementen uit diverse watersporten (waterpolo, synchroon- en wedstrijdzwemmen)

Lestijden 2023-2024

ondiep water
watergewenning
vrijdag 18:30-19:15 uur

ondiep water (badje 1, 2 en 3)
voorbereidend A
dinsdag 17:30-18:00 uur
voorbereidend A
vrijdag 19:15-20:00 uur

diep water
diploma A, B en C
dinsdag 18:00-18:30 uur
diploma A, B en C
vrijdag 18:30-19:15 uur
zwemvaardigheden
dinsdag 18:30-19:00 uur
zwemvaardigheden
vrijdag 19:15-20:00 uur

Wat is er mogelijk na de Zwemvaardigheidsdiploma’s?
Uw kind kan na het behalen van het B-diploma besluiten een zwemsport te gaan beoefenen. Dit kan ook in combinatie met het C- of zwemvaardigheidsdiploma’s. Zwemvereniging Utrecht biedt Wedstrijdzwemmen aan.

Contributie
Het contributiejaar loopt van september tot en met augustus.
Wij zijn ook aangesloten bij het U-pasbureau. Korting is afhankelijk van wat u wilt besteden van uw budget en of dit nog beschikbaar is.
Opgeven voor het zwemonderwijs bij Zwemvereniging Utrecht kan door het opvragen en invullen van een inschrijfformulier. Dit kan (nog) niet digitaal.

Opzeggen
Wilt u aan het eind van het contributiejaar opzeggen dan dient dit voor 1 augustus te gebeuren, per brief naar: Secretariaat Zwemvereniging Utrecht, Rotte 18, 3453 MA De Meern of via e-mail info@zvutrecht.nl.

ABC diploma_Enige echte

leszwemmen@zvutrecht.nl

Locatie
Alle zwemlessen en sporten vinden plaats in:
Zwembad De Kwakel
Paranadreef 10
3563 AX Utrecht (Overvecht)

030 - 258 17 40

leszwemmen@zvutrecht.nl